آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر

آیین‌نامه نشریات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهیدبهشتی
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مستندات لازم برای درخواست تاسیس نشریه علمی در دانشگاه شهیدبهشتی

فرآیندها

دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهیدبهشتی
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرایند درخواست و تخصیص شاپا

فرم‌ها

فرم تفاهم‌نامه همکاری در انتشار مجله مشترک با انجمن‌ها و سایر نهادها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی