مجلات تازه‌ تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور


ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 اراک Colloid and Nanoscience فایل
2
بیرجند
Interdisciplinary Research on Translation
3
بیرجند
Water Harvesting Research
فایل
4
بیرجند
دو فصل‌نامه پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری
5
بیرجند
نشریه علمی تبدیل انرژی کاربردی
6
پژوهشکده قوه قضائیه
نشریه حقوقی دادگستری با موضوع حقوق عامه
7 تبریز
فصل‌نامه علمی و تخصصی پردازش سیگنال پیشرفته
فایل
8 تبریز
نشریه علمی و پژوهشی تعامل علوم و فلسفه در عصر حاضر
فایل
9 تبریز
نشریه چشم‌انداز برنامه درسی و آموزش
فایل
10
تبریز
نشریه مطالعات دانش‌پژوهی
11
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
Ethno-Pharmaceutical Products
12
صنعتی سهند تبریز
Surface and Interface Science and Engineering
13 صنعتی سهند تبریز
Advanced Materials and Structures (AMS)
فایل
14 صنعتی سهند تبریز
Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMAP)
15 صنعتی سهند تبریز
نشریه علمی و پژوهشی سامانه‌های غیرخطی در مهندسی برق
فایل
16
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دو فصل‌نامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (علمی)
17 رازی
نشریه علمی تنوع زیستی و رده‌بندی جانوران
18 رازی
نشریه علمی بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
19 رازی
Bioinorganic and Medicinal Inorganic Chemistry Journal
20 رازی
Agro Techniques in Industrial Crops
21 رازی
نشریه علمی فناوری‌های پیشرفته در بهره‌وری آب
فایل
22 زابل
نشریه علمی تازه‌ها در میکروب‌شناسی دامپزشکی
23 زابل
نشریه علمی تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
24 الزهرا
Sports Business Journal
25 الزهرا
نشریه علمی مطالعات زن و خانواده
26
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
نشریه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
27
شهید مدنی آذربایجان
Communications in Combinatorics and Optimization
28
صنعتی نوشیروان بابل
فصل‌نامه علمی و پژوهشی انرژی و محیط زیست ایران
Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE)
29 علم و فرهنگ
نشریه بین‌المللی گردشگری، فرهنگ و معنویت
International Journal of Tourism, Culture and Spirituality
30 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه الکترونیکی شماره 27 روابط عمومی
31 گیلان
Computational Sciences and Engineering
32
مجتمع آموزش عالی گناباد
Research in Exercise and Law
33
مراغه
نشریه بین‌المللی آنالیز ریاضی سهند
34
موسسه آموزش عالی تابران مشهد
Journal of Research in Techno-based Language Education
35
موسسه آموزش عالی تابران مشهد
نشریه بین‌المللی آزمون‌سازی زبان
International Journal of Language Testing
36
موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
نشریه علمی خانواده و سلامت جنسی
37
موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
نشریه علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان
38
موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
نشریه علمی پژوهش‌های معماری نوین
39
دریانوردی و علوم دریایی چابهار
نشریه توسعه مدیریت بازرگانی دریایی
40
سمنان
فصل‌نامه هنرهای کاربردی
41
اراک
نشریه علمی پژوهش‌های حدیثی - کلامی
42
سیستان و بلوچستان
نشریه علمی مطالعات اجتماعی اقوام
فایل
43
سمنان
دوفصل‌نامه Progress in Physics of Applied Materials
فایل / پیوست
44
نیشابور
نشریه مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
فایل پیوست
45
آیت‌الله بروجردی
دوفصل‌نامه سیاست پژوهی
46
آیت‌الله بروجردی
دوفصل‌نامه مطالعات فقه اجتماعی
47
دریانوردی و علوم دریایی چابهار
نشریه توسعه مدیریت بازرگانی دریایی
48 رازی
نشریه علمی مطالعات اقتصاد بخش عمومی
49
مرکز آموزش مدیریت دولتی
فصل‌نامه استانداردهای تراز مدیریتی و تربیت مدیران آینده
فایل
50 اراک
مجله علمی روانشناسی مثبت‌نگر دینی
فایل / پیوست
51
موسسه آموزش عالی مولانا آبیک
نشریه تحقیق در زبان انگلیسی (JELR)
فایل پیوست
52
علم و فرهنگ
دوفصل‌نامه Resilient Construction and Design
فایل پیوست
53
سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور
دوفصل‌نامه علمی مهارت‌آموزی
فایل پیوست
54
علم و فرهنگ
نشریه گردشگری و اوقات فراغت
فایل پیوست
55
کاشان
نشریه علمی هنرهای صناعی ایران
56
یزد
دوفصل‌نامه پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی
57
علامه طباطبائی
دو فصل‌نامه عرفان پژوهی در ادبیات
فایل پیوست
58
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجله علمی پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی
فایل / پیوست
59 رازی
نشریه علمی Journal of Catalyst and Reaction Engineering (JCRE)
فایل
60 شهرکرد
نشریه Journal Advanced Structural Mechanics
فایل پیوست
61 اصفهان
نشریه پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه
فایل / پیوست
62
موسسه آموزش عالی فردوس
فصل‌نامه علمی اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
63 الزهرا
دوفصل‌نامه علمی پژوهش‌نامه گرافیک و نقاشی
فایل پیوست
64
گنبد کاووس
نشریه علمی رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست
فایل
65
علوم و معارف قرآن کریم
نشریه مطالعات سبک‌شناختی قرآن
66
بین‌المللی اهل بیت (ع)
دوفصل‌نامه پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان
فایل / پیوست
67
تربیت مدرس
فصل‌نامه علمی و بین رشته‌ای
 Journal of Advanced Environmental Research and Technology
68
مجتمع آموزش عالی گناباد
فصل‌نامه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری
69
پژوهشگاه استاندارد
فصل‌نامه علمی Advances in the Standards and Applied Sciences فایل
70
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
نشریه علمی lntelligent & Cognitive Computing
فایل پیوست
71
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشۀ اسلامی
فصل‌نامه تخصصی مطالعات نظری هنر
72 زابل
نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و روستایی
73 زابل
نشریه پژوهش‌های مهندسی آب ایران
74 زابل
Current Applied Sciences
فایل
75 زابل
Journal of Sistan and Baluchistan Studies
76 زابل
Agriculture, Environment & Society
77 زابل
Computational Biotechnology and  Bioinformatics (CBB)
فایل / پیوست
78
مازندران
نشریه توسعه برنامه درسی
فایل / پیوست
79
علوم و فنون دریایی خرمشهر
International Journal of Environmental Research

ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 بین‌المللی امام خمینی مجله پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل
2 موسسه آموزش عالی مولانا آبیک نشریه تحقیق در زبان انگلیسی (JELR) فایل پیوست
3
رازی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater
4
رازی
نشریه علمی-پژوهشی روانشناسی پیری
5
رازی
نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط فایل
6
رازی
نشریه علمی-پژوهشی کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی
7
رازی
نشریه علمی-پژوهشی مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران
8
رازی
نشریه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
9
رازی
نشریه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه ادبیات داستانی
10 شهید باهنر کرمان نشریه علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
11 الزهرا نشریه مطالعات توسعه اجتماعی-اقتصادی
12 صنعتی اصفهان نشریه مواد پیشرفته در مهندسی فایل / پیوست
13 صنعتی اصفهان نشریه روابط خاک و گیاه
14 کردستان نشریه مدیریت دانشگاهی فایل / پیوست
15 صنعتی اراک
نشریه علمی زمین و آمار
16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نشریه پژوهش‌های صمغ‌های طبیعی
17 مازندران نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار فایل / پیوست
18 فناوری‌های نوین آمل Caspian Journal of Veterinary Science
19 زابل
Computational Biotechnology and Bioinformatics (CBB)
فایل / پیوست
20 علامه طباطبائی نشریه علمی بازیابی دانش و نظام‌های معنایی فایل
21 علامه طباطبائی Journal of Mathematics and Modeling in Finance
22 مرکز آموزش مدیریت دولتی مطالعات و پژوهش‌های اداری
23 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مجله علمی شیمی سبز و فناوری‌های پایدار فایل / پیوست
24 علوم و معارف قرآن کریم فصل‌نامه قرآن، فرهنگ و تمدن
25 گیلان نشریه علمی بازیابی دانش و نظام‌های معنایی
26 گیلان
نشریه دانش شهرسازی
27 گیلان تحقیقات تولیدات دامی
28 گیلان
علوم و تحقیقات بذر ایران
29 مجتمع آموزش عالی گناباد رهياری (كوچينگ) در مديريت و توسعه بهره‌وری
30 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مجله مطالعات حکمت عملی
31 سمنان
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
32 تبریز نشریه علمی پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی (SRTAP)
33
محقق اردبیلی
نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک
34 سیستان و بلوچستان مجله علمی طراحی فرآیند شیمیایی (Chemical Process Design)
35 سمنان Mechanics Of Advanced Composite Structures
36 سمنان Journal of Heat and Mass Transfer Research
37 لرستان نشریه علمی کنکاشی نوبین در تعلیم و تربیت
38 لرستان
نشریه علمی آینده‌پژوهی در مطالعات علوم انسانی اسلامی
فایل
39 رازی Agrotechniques in Industrial Crops فایل
40 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی
41 صنعتی امیرکبیر AUT Journal of Mathematics and Computing
42 یزد
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications (JSMTA)
43 زنجان دوفصل‌نامه تخصصی تحقیقات ترویج و توسعه روستایی فایل / پیوست
44 نیشابور دو فصل‌نامه مطالعات بین رشته‌ای هنرهای تجسمی
45 الزهرا
20 عنوان نشریه
46 تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Journal of Geological Remote Sensing (JGRS)
47 گیلان پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر
48 سمنان
Progress in Physics of Applied Materials
49 شهید باهنر کرمان نشریه علمی- تخصصی پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار
50
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روش‌شناسی علوم انسانی
51
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تربیت اسلامی
52
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای اقتصادی
53
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی
54
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه علمی- پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی
55
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه علمی- تخصصی مطالعات دین، معنویت و مدیریت
56 یاسوج نشریه علمی  Frontiers Organic Letters (FOL)
57 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات مدیریت ورزشی فایل / پیوست
58 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات روان‌شناسی ورزشی فایل / پیوست
59 صنعتی سهند تبریز فصل‌نامه تابستان 1401 دانشگاه صنعتی سهند
60
قم
مجله پژوهش‌های فلسفی کلامی فایل
61
صنعتی اصفهان
نشریه علمی- پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) فایل / پیوست
62 یاسوج
 Journal of Green Polymers
63 کاشان نشریه ایرانی مطالعات شهروندی فایل / پیوست
64
مفید
نشریه علمی دین و دنیای معاصر
65 صنعتی اصفهان
نشریه علمی- پژوهشی روابط خاک و گیاه
فایل / پیوست
66 بین‌المللی امام خمینی (ره) نشریه علوم ورزشی و ارتقای سلامت
67 صنعتی اصفهان (JSSSI) Journal of Soil Science Society of Iran فایل / پیوست
68 خلیج فارس مدیریت تبلیغات و فروش فایل / پیوست
69
صنعتی اصفهان
نشریه علمی- پژوهشی تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی فایل / پیوست
70 بین‌المللی امام خمینی (ره) دو فصل‌نامه تاریخ روستا و روستانشینی در ایران و اسلام فایل / پیوست
71 صنعتی قم سیستم‌های قدرت، کنترل و پردازش داده‌ها
72
رازی
Journal of Emerging Research Topics in Electrical and Electronics Engineering
73
رازی
مطالعات سیاسی بین‌النهرین
74 تهران نشریه زن در توسعه و سیاست
75 غیرانتفاعی علم و فرهنگ مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران
76 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (IJHFC) فایل / پیوست
77 الزهرا نشریه علمی مطالعات زن و خانواده فایل / پیوست
78 وزارت عتف شصتمین نشریه خبری تحلیلی عتف فایل / پیوست
79 اصفهان Journal of Humanities in Sport فایل / پیوست
80 گیلان نشریه علمی مطالعات تغییر رفتار فایل / پیوست
81 گیلان نشریه علمی مطالعات هویت فایل
82 یزد دوفصل‌نامه علمی پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی فایل
83 موسسه آموزش عالی تابران International Journal of Language Testing (IJLT) فایل / پیوست
84 موسسه آموزش عالی تابران Journal of Research in Techno-Based Language Education (RTBLE) فایل / پیوست
85 یاسوج نشریه علمی مباحث برگزیده در انرژی فایل
86 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  Journal of Particle Science & Technology (JPST) فایل / پیوست
87 قم فصل‌نامه علمی پژوهش در روش‌های آموزش فایل / پیوست
88 کوثر بجنورد فصل‌نامه التنظیرات و النقد فی الأدب العربی فایل
89 شهید مدنی آذربایجان نشریه علمی communications in Catalysis فایل
90 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Hydrogen, Fuel Cell & Energy Storage (HFE) فایل / پیوست
91 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Microbiology, Metabolites and Biotechnology (MMB) فایل / پیوست
92 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مجله تخصصی اقتصاد و بازار کشاورزی فایل / پیوست
93 قم نشریه پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی فایل

ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 زابل دوفصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای در زبان و ادبیات عربی فایل / پیوست
2 اراک مجله انرژی سبز، تحقیقات و نوآوری
Journal of Green Energy Research and Innovation (JGERI)
فایل
3 محقق اردبیلی نشریه علمی- تخصصی بین‌المللی Advances In Hydromechanics (AIH)  فایل
4 رازی 20 عنوان نشریه فایل
5 موسسه آموزش عالی تابران مجله بین‌المللی آزمون‌سازی زبان (IJLT) فایل / پیوست
6 یاسوج نشریه علمی- تخصصی Iranian Journal of Livestock Science فایل
7 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان غیرانتفاعی- غیردولتی نشریه علمی- تخصصی مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک فایل
8 صنعتی شاهرود نشریه هیدرولیک و مهندسی آب
 Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE)
فایل
9 بین‌المللی امام خمینی نشریه پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل / پیوست
10 علم و فرهنگ دوفصل‌نامه علمی- تخصصی مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران فایل
11 قم نشریه علمی- تخصصی قوم زیست‌شناسی و حفاظت فایل
12 رجاء فصل‌نامه علمی مدل‌های کمی مدیریت فایل
13 رجاء فصل‌نامه علمی نظریه‌های اقتصاد مالی فایل
14 موسسه آموزش عالی فردوس فصل‌نامه علمی- تخصصی فردوس هنر فایل / پیوست
15 گلستان فصل‌نامه پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی فایل
16 صنعتی اصفهان نشریه مواد پیشرفته در مهندسی فایل / پیوست
17 دریانوردی و علوم دریایی چابهار نشریه علمی علوم و فناوری‌‎های زیستی دریا​ فایل
18 فردوسی مشهد  Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization (IJNAO) فایل
19 سازمان اداری و استخدامی کشور فصل‌نامه تخصصی آموزش مدیریت دولتی فایل
20 فردوسی مشهد Iranian Journal of veterinary Science and Technology فایل
21 فردوسی مشهد نشریه علمی ماشین‌های کشاورزی فایل
22 فردوسی مشهد نشریه علمی پژوهش‌های زراعی ایران فایل
23 فردوسی مشهد نشریه علمی آب و خاک فایل
24 فردوسی مشهد نشریه علمی اقتصاد و توسعه کشاورزی فایل
25 فردوسی مشهد نشریه علمی پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران فایل
26 فردوسی مشهد نشریه علمی پژوهش‌های علوم دامی ایران فایل
27 فردوسی مشهد نشریه علمی بوم‌شناسی کشاورزی فایل
28 فردوسی مشهد نشریه علمی آب و توسعه پایدار فایل
29 فردوسی مشهد نشریه علمی پژوهش‌های حفاظت گیاهان ایران فایل
30 فردوسی مشهد نشریه علمی علوم باغبانی فایل
31 فردوسی مشهد نشریه علمی پژوهش‌های حبوبات ایران فایل
32 رازی نشریه علمی Applied Modeling in Mechanical Engineering فایل
33 فردوسی مشهد  journal of Computer and Knowledge Engineering (CKE) فایل
34 فردوسی مشهد نشریه علمی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک فایل
35 فردوسی مشهد نشریه علمی مهندسی عمران فردوسی فایل
36 فردوسی مشهد نشریه علمی مهندسی متالوژی و مواد فایل
37 فردوسی مشهد  Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) فایل
38 فردوسی مشهد Journal of Cell and Molecular Research (JCMR) فایل
39 فردوسی مشهد نشریه علمی زمین‌شناسی اقتصادی فایل
40 فردوسی مشهد نشریه علمی رخساره‌های رسوبی فایل
41 مازندران 27 عنوان نشریه علمی فایل / پیوست
42 مازندران Recent Advances in Green Industries Innovation فایل / پیوست
43 پیام نور فصل‌نامه تخصصی روانشناسی کار فایل
44 جهرم نشریه علمی- تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و هنر فایل
45 علم و فرهنگ دوفصل‌نامه وب‌پژوهی
International Journal of Web Research
فایل
46 بیرجند نشریه علمی پژوهش‌های خشکسالی و تغییر اقلیم فایل
47 انجمن هیدرولیک ایران نشریه هیدرولیک فایل
48 الزهرا نشریه راهبرد مدیریت مالی فایل / پیوست
49 مراغه فصل‌نامه علمی رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران فایل
50 پیام‌نور نشریه علمی پژوهشی
Quran and Religious Enlightenment
فایل
51 قم نشریه علمی نثر پژوهی عربی فایل / پیوست
52 صنعتی اراک مجله علمی-تخصصی
Nano Science and Technology Journal
فایل / پیوست
53 دامغان مجله بین‌المللی
Journal of Holography Applications in Physics (JHAP)
فایل / پیوست
54 شهرکرد فصل‌نامه شماره 142 روابط عمومی
دانشگاه شهرکرد
فایل / پیوست
55 پردیس فارابی تهران مجله علمی فلسفه دین فایل / پیوست
56 صنعتی مالک اشتر نشریه هیدروفیزیک فایل / پیوست
57 موسسه آموزشی عالی فاطمیه شیراز نشریه علمی پژوهش‌های معماری نوین فایل
58 موسسه آموزشی عالی فاطمیه شیراز نشریه علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان فایل
59 موسسه آموزش عالی دارالحکمه فصل‌نامه اسلام و دنیای معاصر فایل
60 الزهرا نشریه تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران فایل
61 الزهرا نشریه مطالعات توسعه اجتماعی - اقتصادی فایل / پیوست
62 پژوهشگاه رنگ نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings (PCCC) فایل
63 پژوهشکده هنر نشریه گلستان هنر فایل
64 پژوهشگاه فضایی ایران دوفصل‌نامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی فایل
65 محقق اردبیلی نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک فایل
66 کاشان دوفصل‌نامه علمی کاشان‌شناسی فایل / پیوست
67 بیرجند نشریه علمی Water Harvesting Research فایل
68 بین‌المللی امام خمینی نشریه پژوهش‌های پیشرفته در گیاهان دارویی فایل / پیوست
69 بوعلی سینا همدان دوفصل‌نامه علمی پژوهشی دعاپژوهی فایل / پیوست
70 محقق اردبیلی مجله Journal of Finsler Geometry and its Applications فایل
71 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز فصل‌نامه علمی- تخصصی مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک فایل
72 رازی نشریه کرسی‌های نظریه‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی فایل
73 اراک نشریه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند فایل
74 سمنان دوفصل‌نامه اقلیم و بوم‌سازگان مناطق خشک و نیمه‌خشک فایل
75 علم و فرهنگ دوفصل‌نامه علمی Resilient Construction and Design (RCD) فایل / پیوست
76 دامغان Journal of Holography Applications in Physics (JHAP) فایل
77 موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو فصل‌نامه توسعه پایدار شهری فایل / پیوست
78 تربیت مدرس 7 نشریه بین‌المللی فایل
79 فردوسی مشهد Journal of Systems Thinking in Practice (JSTINP) فایل
80 بین‌المللی امام خمینی نشریه پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان فایل / پیوست
81 شهید باهنر کرمان مجله مطالعات راهبردی اقتصاد انرژی فایل / پیوست
82 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ---- فایل
83 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دانش پیشگیری و مدیریت بحران فایل
84 علم و فرهنگ International Journal of Web Research فایل
85 تبریز پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی
​​​​​​​Research on Theoretical and Applied Physics ​​​​​​​Scientific
فایل
86 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران شماره چهارم ماه‌نامه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (دی ماه) فایل / پیوست
87 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ویژه‌نامه همایش بین‌المللی ابن عربی فایل / پیوست
88 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ویژه‌نامه دوره معرفت‌افزایی هنر و فلسفه اسلامی برای دانش‌پژوهان روسی فایل / پیوست
89 مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی فصلنامه علمی اقتصاد توسعۀ دانش‌بنیان فایل
90 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ویژه‌نامه هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش (نظرات ده‌ها اندیشمند بین‌المللی) فایل / پیوست
91 فردوسی مشهد نشریۀ Research in Exercise and Sports Medicine (RESM) فایل
92 بیرجند نشریۀ علمی پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری فایل
93 هرمزگان Iranian Evolutionary Educational Psychology Journal (IEEPJ) فایل
94 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مجلۀ علمی پژوهشی تولید و ژنتیک گیاهی فایل / پیوست
95 مؤسسۀ آموزش عالی فردوس نشریۀ علمی تخصصی اکتشاف و پردازش هوشمند دانش فایل
96 سمنان مجلۀ دو زبانۀ شیمی کاربردی (اندیشه علوم)/ شیمی کاربردی روز فایل
97 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نشریۀ علمی Advances in Environmental Technology فایل / پیوست
98 تبریز مجلۀ علمی پژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی
​​​​​​​Scientific Research on Theoretical and Applied Physics
فایل
99 ستاد مبارزه با مواد مخدر فصلنامۀ علمی اعتیادپژوهی شماره 67 فایل / پیوست
100 شهرکرد فصلنامۀ بین‌المللی The Journal of Geodynamics and Geochemistry (JGG) فایل
ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 صنعتی همدان نشریۀ علمی تخصصی  Sustainable Energy and Artificial Intelligence فایل
2 دامغان نشریۀ علمی Materials Chemistry Horizons (MCH) فایل
3 لرستان مجلۀ نانوالکترونیک پیشرفته فایل
4 جامع انقلاب اسلامی فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج
فصلنامۀ پژوهش‌های نوین در حکمرانی اسلامی
فصلنامۀ مطالعات علوم انسانی و اسلامی
​​​​​​​فصلنامۀ جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی
فایل
5 فرهنگیان چند عنوان از نشریات دانشگاه فرهنگیان فایل
6 امام صادق فصلنامۀ علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
دوفصلنامۀ فقه و حقوق خانواده
​​​​​​​دوفصلنامۀ حکمت سینوی
فایل
7 مازندران 26 عنوان از نشریات دانشگاه مازندران فایل
8 گیلان 9 عنوان از نشریات دانشگاه گیلان فایل
9 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران دوفصلنامۀ جاویدان خرد
دوفصلنامۀ فلسفه و علوم انسانی
​​​​​​​دوفصلنامۀ مطالعات حکمت عملی
فایل / پیوست
10 Text Text Text
11 Text Text Text
12 Text Text Text
13 Text Text Text
14 Text Text Text
15 Text Text Text
16 Text Text Text
17 Text Text Text
18 Text Text Text
19 Text Text Text
20 Text Text Text
21 Text Text Text
22 Text Text Text
23 Text Text Text
24 Text Text Text
25 Text Text Text
26 Text Text Text
27 Text Text Text
28 Text Text Text
29 Text Text Text

ردیف دانشگاه نشریه دانلود
1 کردستان مجلۀ علمی پژوهشی تولید و ژنتیک گیاهی فایل
2 Text Text Text
3 Text Text Text
4 Text Text Text
5 Text Text Text