معرفی

نخستین نشریه علمی دانشگاه شهیدبهشتی در سال 1347 به نام مجله دانشگاه ملی ایران در دانشکده حقوق منتشر شد که از سال 1367 با نام دو فصل‌نامه تحقیقات حقوقی به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن در سال 1354 دومین نشریه علمی با نام مجله دانشگاه ملی ایران در دانشکده معماری و شهرسازی منتشر شد و در سال 1369 با دو فصل‌نامه تغییر نام یافت و ادامه کار داد.
نشریه علوم زمین در سال 1357، پژوهش‌نامه علوم انسانی در سال  1364 و سپس فصل‌نامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، کمال مدیریت و پیام مدیریت در سال 1380، همچنین فصل‌نامه‌های دانشنامه، توسعه و آموزش و پرورش در سال 1381 و فصل‌نامه‌های علوم محیطی و آیینه معرفت در سال 1382 به مجموعه نشریات علمی دانشگاه اضافه شد.
اکنون در زمستان سال 1401 شمار مجلات علمی دانشگاه شهیدبهشتی به 42 عنوان رسیده كه 14 عنوان آن به زبان انگليسی است.
اهداف
 • ارتقای رتبه علمی و جایگاه جهانی دانشگاه
 • افزایش ارجاع‌دهی به مقالات نشریات علمی دانشگاه
 • افزایش ضریب تاثیر مقالات نشریات علمی دانشگاه
ماموریت‌ها
 • نظارت کیفی بر نشریات علمی دانشگاه با توجه به شاخص‌های بین‌المللی
 • ارائه راهکارهای لازم برای حضور موثر نشریات علمی دانشگاه در عرصه بین‌المللی
 • تدوین اهداف دانشگاه از تاسیس و پشتیبانی انتشار نشریات علمی
راهبرد‌ها
 • تدوین «سیاست‌های نشر مجلات علمی» و «آیین‌نامه نشریات علمی» دانشگاه شهیدبهشتی
 • تاسیس شورای سردبیران و مدیرمسئولان نشریات علمی دانشگاه برای هماهنگی‌های راهبردی
 • تعریف و اتخاذ شیوه‌های صحیح انتخاب مدیر مسئول، اعضای هیات تحریریه، سردبیر و در صورت نیاز تغییر آن‌ها (با اولویت جذب افراد با وابستگی سازمانی بین‌المللی)
 • برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای آموزش مسئولان و دست‌اندرکاران نشریات علمی دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • پیگیری امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پیگیری و نظارت بر نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های ملی و بین‌المللی
 • راهنمایی نشریات علمی دانشگاه برای جذب حامیان مالی
 • دریافت شناسه الکترونیک (DOI) برای نشریات و مقالات علمی دانشگاه
 • زمینه‌سازی برای معرفی و توزیع بین‌المللی نشریات انگلیسی دانشگاه
پیوندها:
صفحۀ اصلی
سامانۀ نشریات علمی دانشگاه
ارتباط با مرکز