تاریخچه

انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی (دانشگاه ملی سابق) با نام اداره انتشارات در سال 1352 و چاپ‌خانه آن در سال 1354 فعالیت خود را رسما آغاز کرد. از سال 1352 این اداره و روابط عمومی دانشگاه زیر نظر یک اداره کل فعالیت می‌کرد. در بهمن‌ماه سال 1353 «مرکز فروش کتاب» دانشگاه در ضلع جنوبی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه آغاز به کار کرد. دکتر علی آزمایش نخستین مدیر اداره انتشارات در سال 1354 بود. هنگامی که این اداره در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به مسئولیت دکتر ابوالفضل قاضی قرار داشت، در همین سال اداره انتشارات از روابط عمومی دانشگاه جدا شد و اداره‌ای با نام «دفتر انتشارات و تأمین منابع درسی» تأسیس گردید. پس از دکتر علی آزمایش، آقای رحمت‌الله مهراز مدیریت دفتر را عهده‌دار شد. حدودا از دی‌ماه 1354 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اندکی پس از آن تا اوایل سال 1358 این اداره با همان نام «دفتر انتشارات و تأمین منابع درسی» به فعالیت خود ادامه داد و دکتر ابوالفتح حکیمیان مدیریت دفتر را به مدت چهار سال عهده‌دار بود. در همان سال شورای عالی انتشارات دانشگاه متشکل از ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و نمایندگان دانشکده‌ها تشکیل شد و سپس پست‌های سازمانی دفتر انتشارات و چاپ‌خانه تصویب شد و اصولا فعالیت رسمی و سازمان‌یافته کنونی مرکز چاپ و انتشارات فعلی از آن زمان شکل گرفت. از سال 1359 این اداره با عنوان «سازمان چاپ و انتشارات» با مدیریت دکتر رضا شعبانی به فعالیت خود ادامه داد و از سال 1362 چاپ‌خانه دانشگاه یکی از زیرمجموعه‌های امور عمومی شد و در همان سال انتشارات زیرمجموعه معاونت پژوهشی قرار گرفت. این تقسیم‌بندی پابرجا بود تا در تغییراتی که در سازمان تفصیلی دانشگاه در سال 1370 به وجود آمد، مجددا انتشارات و چاپ‌خانه با عنوان «مرکز چاپ و انتشارات» در هم ادغام شدند و از آن زمان تاکنون در زیرمجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فعالیت می‌کند. در مرداد 1392 بر مبنای «نقشه جامع علمی کشور» و تصمیم رئیس وقت دانشگاه (آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی)، «مرکز چاپ و انتشارات» و کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه در یک واحد ادغام شدند (و همچنان در زیرمجموعه مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه) و با نام «مرکز نشر، اسناد و کتابخانه مرکزی» ادامه فعالیت داد تا تیر ماه سال 1396 که بنا به ضرورت و اهمیت انتشارات دانشگاه به‌عنوان یک واحد مستقل و آینه مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی یک دانشگاه، یعنی تولید کتاب و مجله، از کتابخانه مرکزی جدا شد و با نام «مرکز نشر آثار علمی دانشگاه» با مدیریت مجدد دکتر محمدرضا نبید در دو حوزه کتاب و مجله ادامه فعالیت می‌دهد.