آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر

آیین‌نامۀ نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل انتخاب نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی
شیوه‌نامۀ ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مستندات لازم برای درخواست تأسیس نشریۀ علمی در دانشگاه شهید بهشتی

فرآیندها

دستورالعمل انتخاب نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی
شیوه‌نامۀ ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرایند درخواست و تخصیص شاپا

فرم‌ها

فرم تفاهم‌نامۀ همکاری در انتشار مجلۀ مشترک با انجمن‌ها و سایر نهادها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی