فرآیند پذیرش و چاپ اثر در انتشارات دانشگاه

شرح فرآیند

فرایند پذیرش و چاپ آثار علمی اعضای هیات‌علمی در شورای انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی:
 • 1- ثبت‌نام صاحب اثر در سامانه ثبت، پذیرش و آماده‌سازی اثر به آدرس press.sbu.ac.ir و ثبت اثر در سامانه بر اساس شیوه‌نامه انتشارات دانشگاه

 • 2- بررسی اثر و مدارک ثبت‌شده توسط کارشناس انتشارات؛

 • 3- ارسال اثر به گروه تخصصی (معاون پژوهشی واحد) در صورت تایید مدارک؛

 • 4- طرح موضوع در شورای واحد (دانشکده/ پژوهشکده) و ارسال اثر به داور؛

 • 5- طرح مجدد موضوع در شورای واحد پس از دریافت نتایج داوری؛

 • 6- ارسال نتیجه داوری و نظر گروه تخصصی به کارشناس انتشارات و طرح موضوع در شورای انتشارات دانشگاه.

نکات مهم:
 • 1- صاحب اثر پیش از ثبت اثر خود در سامانه، ابتدای متن کتاب خود را براساس دستورالعمل انتشارات تهیه و تنظیم نمایند.

 • 2- فرایند داوری در دانشکده/ پژوهشکده انجام می‌پذیرد. لذا پس از طرح موضوع در شورای واحد، اثر برای داوری به داوران منتخب شورا ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند داوری، موضوع مجددا در جلسه شورای واحد مطرح و نتیجه به کارشناس انتشارات اعلام می‌گردد.

 • 3- داوری اثر برعهده یک داور داخلی و دو داور خارجی خواهد بود. شایان ذکر است که داور خارجی ترجیحا از دانشگاه‌های هم‌تراز دانشگاه شهیدبهشتی و متخصص و مجرب در حوزه موضوع اثر و با مرتبه علمی دانشیار به بالا برگزیده می‌شود.

 • 4- نظر داوران کتاب برای اعمال اصلاحات پیشنهادی به‌اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.

 • 5- پس از برطرف‌شدن اشکال‌ها و ایرادها توسط صاحب اثر، ضروری است شورای واحد تایید داوران را مبنی بر اعمال‌شدن اصلاحات کسب نماید.

 • 6- پس از اخذ نتیجه نهایی داوری موضوع مجددا در شورای پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده طرح می‌شود و در صورت تایید اثر در شورای واحد، اثر و فایل‌های آن به‌همراه تصویر صورت‌جلسه تایید و امضاشده شورای واحد و فرم شماره 2 (فرم بررسی و تایید پیشنهاد چاپ کتاب در گروه علمی) و فرم شماره 3 (فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی)، توسط واحد برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به کارشناس انتشارات ارسال می‌شود.

 • 7- کلیه فرایند ارزیابی اثر و تصمیم‌گیری در شورای واحد باید حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه انجام پذیرد.

 • 8- نظر نهایی شورای انتشارات دانشگاه به‌صورت کتبی به‌اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.

 • 9- ویرایش زبانی، فنی و محتوایی آثار نویسندگان مطابق شیوه‌نامه دانشگاه و رسم‌الخط فرهنگستان خواهد بود که ضوابط آن به‌وسیله شورای انتشارات دانشگاه تدوین و تصویب می‌شود.

 • 10- تصمیم‌گیری درباره شمارگان (تیراژ)، حق‌الزحمه صاحب اثر در هر نوبت چاپی برعهده شورای انتشارات است.

 • 11- تصمیم‌گیری درباره نوع ویرایش، حروف‌چینی، قطع کتاب، نوع چاپ، با هماهنگی صاحب اثر و شورای انتشارات خواهد بود.

روندنما

پیوندها:
سامانۀ ثبت و داوری کتاب
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
اعلام ترجمه