صفحه اصلی
فراخوان بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی
  • 386 بازدید

فراخوان بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی

انتشارات دانشگاه تهران بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی را برگزار می‌کند و تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران دانشگاهی می‌توانند در این رویداد ملی شرکت نمایند.

شرایط ارسال کتاب به بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی به این ترتیب است که چاپ نخست کتاب در سال ۱۴۰۱ باشد و حداقل یکی از مؤلفان/ مترجمان کتاب عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند.

شرکت‌کنندگان لازم است دو نسخه از کتاب را به همراه فهرست سوابق علمی و پژوهشی پدیدآورندگان ارسال نموده و متن اصلی کتاب‌های ترجمه‌ای در قالب CD ارسال شود.

در این دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی، کتاب‌هایی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به زبان‌های خارجی تألیف کرده‌اند و کتاب‌هایی که به زبان فارسی توسط ناشران خارجی چاپ و منتشر شده‌اند، در بخش بین‌الملل بررسی خواهند شد.

همچنین در بخش ویژۀ جشنواره، کتاب‌هایی که در حوزۀ تولید، حمایت از تولید، اقتصاد و تولید دانش‌بنیان تألیف شده باشند، بررسی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بر اساس تقویم جشنواره، آخرین فرصت ارسال کتاب پایان تیرماه 1402 بوده که به دلیل استقبال مخاطبان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ تمدید و مراسم پایانی و قدردانی از مؤلفان و مترجمان برتر در آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.​​​​​​​

افزودن نظرات