صفحه اصلی
کتاب «دینامیک و ارتعاش محورهای دوار» منتشر شد.
  • 86 بازدید

دینامیک و ارتعاش محورهای دوار

نوشتۀ: دکتر عباس رهی، مهندس مسعود نوری‌مطلق، دکتر محمود مزارع و دکتر احسان داودی
چاپ اول: 1402، 284 صفحۀ وزیری، قیمت 1.420.000 ریال

مدل‌سازی دینامیکی و تحلیل ارتعاش محورهای دوار موضوعی است که در کتاب دینامیک و ارتعاش محورهای دوار به آن پرداخته شده است. کتاب در بردارندۀ حوزه‌های گوناگون مبحث ارتعاش محورهای دوار است. از آنجا‌ که پیش‌نیاز تحلیل فرکانس‌ها و مودهای ارتعاشیِ محورهای دوار، مدل‌سازی دینامیکی آن‌هاست، مدل‌سازی ارتعاشی این محورها در راستاهای عرضی، طولی و پیچشی در این کتاب بیان شده و پس از معرفی مفهوم جفت‌شدگی، مدل‌هایی ارائه شده است که در آن‌ها جفت‌شدگی بین مودهای ارتعاشی نیز در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اهمیت ارتعاش عرضی در محورهای دوار، مدل‌سازی دینامیکی ارتعاشی سهم چشمگیری در کتاب دارد و دربارۀ مدل‌های شناخته‌شدۀ مختلف یک تا چند درجه آزادی (مانند رانکین، جفکات ساده، تعمیم‌یافته و) بحث شده است. همچنین نظر به تأثیر ترک بر سرعت‌های بحرانی و مودهای ارتعاشی محور دوار، روش‌های مرسوم برای مدل‌سازی و تحلیل ارتعاشی محور ترک‌دار معرفی شده است و نویسندگان کوشیده‌اند تأثیر پارامترهای ترک مانند عمق ترک، طول ترک، مایل یا عرضی بودن ترک بر ارتعاش محورهای دوار را بیان کنند.
سرعت‌های بحرانی نیز از مهم‌ترین مباحث ارتعاش محورهای دوار است. زیر حوزه‌هایی چون لنگش، لنگ‌زنیِ پسرو و پیشرو، مودهای حرکتی اصلی، نمودار کمپل، عوامل گوناگون مؤثر بر مقدار سرعت بحرانی را در بر می‌گیرد. افزون بر آن، انواع ناهم‌محوری، تأثیر ناهم‌محوری بر ارتعاش محور دوار و حدود مجاز ناهم‌محوری کوپلینگ‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده در کتاب است.
کتاب دینامیک و ارتعاش محورهای دوار برای دانشجویان مهندسی مکانیک، مهندسی نیروگاه، مهندسی ماشین‌های ریلی، مهندسی هوافضا، مهندسی خودرو و دیگر رشته‌های مرتبط کاربردی است. علاوه بر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این کتاب برای مهندسان و فعالان شاغل در عرصه‌های گوناگون صنایع از جمله نیروگاه‌‌ها، کمپرسورسازی، توربین‌سازی، خودروسازی، صنایع ریلی و هوافضا نیز مفید است.

افزودن نظرات