صفحه اصلی
کتاب «ورزش سیاست و امنیت ملی» منتشر شد.
  • 366 بازدید

ورزش سیاست و امنیت ملی

نوشتۀ: دکتر مهدی شریعتی فیض‌آبادی و دکتر محمد پورکیانی
چاپ اول: 1401، 187 صفحۀ وزیری، قیمت 940.000 ریال

هزاره جدید را می‌توان عصر برون‌رفت از قدرت سخت و تقابل قدرت‌ساز نرم در بستر روابط بین‌الملل و تعاملات سیاسی کشورها دانست.
فرهنگ، هنر و در رأس آن ورزش را می‌توان از جمله مؤلفه‌های کم‌هزینه و اثرگذار در تقویت اهداف سیاسی‌اقتصادی کشورها دانست. کشورهای اقتصاد نوظهور جهان یعنی برزیل، روسیه، هند و چین (بریک) نمونۀ آشکار سودجستن از ورزش در پیشبرد اهداف اقتصادی‌اند که میزبانی‌های متعدد و متنوع رویدادهای بزرگ ورزشی، از جمله جام جهانی فوتبال و بازی‌های المپیک، سبب شده است تا در سال 2023 در بین ده کشور با بیشترین رشد اقتصادی قرار گیرند
.
از آنجا که کشورمان در یک دهۀ گذشته مسائل و مصائب سیاسی‌
- امنیتی از قبیل تحریم‌های ورزشی، مهاجرت ورزشکاران، حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی و را تجربه کرده است، نگارندگان کوشیده‌اند تا در کتاب ورزش، سیاست و امنیت ملی، با رویکردی فراملی به تحلیل جایگاه ورزش در سیاست پایدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازند.​​​​​​​

افزودن نظرات