آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

کتاب

آیین‌نامه و دستورالعمل

آیین‌نامۀ انتشارات (کتاب) دانشگاه شهید بهشتی
سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی‌پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

فرم‌های مربوط به کتاب

فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 1). word
​​​​​​​فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 1). pdf
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 2 و 3).word
  فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شمارۀ 2 و 3). pdf
​​​​​​​فرم ارزیابی کتاب تألیفی. word
فرم ارزیابی کتاب تألیفی.pdf
فرم ارزیابی کتاب ترجمه.word
فرم ارزیابی کتاب تألیفی.pdf
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع رحلی)
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع وزیری)
نمونه قالب قطع وزیری

مجلات

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر

آیین‌نامۀ نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل انتخاب نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی
شیوه‌نامۀ ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فرآیندها​​​​

​​​​​فرایند درخواست و تخصیص شاپا
مستندات لازم برای درخواست تأسیس مجله علمی در دانشگاه

فرم‌ها

فرم تفاهم‌نامۀ همکاری در انتشار مجلۀ مشترک با انجمن‌ها و سایر نهادها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی