آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

کتاب

آیین‌نامه و دستورالعمل
آیین‌نامه انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی
سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی‌پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع رحلی)
دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه (قطع وزیری)
نمونه قالب قطع وزیری
فرم‌ها
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 1). word
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 1). pdf
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 2 و 3). word
  فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه (فرم شماره 2 و 3). pdf
فرم ارزیابی کتاب تالیفی. word
فرم ارزیابی کتاب تالیفی.pdf
فرم ارزیابی کتاب ترجمه.word
فرم ارزیابی کتاب تالیفی.pdf
فرم  پیشنهاد تألیف کتاب

مجلات

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر
آیین‌نامه نشریات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهیدبهشتی
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مستندات لازم برای درخواست تاسیس نشریۀ علمی در دانشگاه شهید بهشتی
فرآیندها​​​​
​​​دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهیدبهشتی
​ شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
​​​​​فرایند درخواست و تخصیص شاپا
فرم‌ها
فرم تفاهم‌نامه همکاری در انتشار مجله مشترک با انجمن‌ها و سایر نهادها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی