برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

نویسنده:
احسان بهرامی سامانی و مجتبی گنجعلی
قیمت:
350,000 ریال
نویسنده:
علی علائی با همکاری درسا جدی یگانه
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
کریم سلیمانی دهکردی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
کارل هاینتس بریش
مترجم:
صفورا بابایی، مریم شجاعی و دکتر سعید قنبری
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
محمد نوفرستی
قیمت:
700,000 ریال
نویسنده:
مسعود توحیدفرـ رضوان السادات کازرونیان ـ صغری خلیلی
قیمت:
1,000,000 ریال
نویسنده:
مظفر صرافی ـ علی محمدنژاد
قیمت:
700,000 ریال
نویسنده:
محمد نوفرستی
قیمت:
800,000 ریال
نویسنده:
آلوین ایوانز، ادنا چان
مترجم:
محمدتقی نظرپور، اباصلت خراسانی، محسن قیصری، آرمیتا قربان شیرودی، محمدمهدی قره باغی
قیمت:
200,000 ریال
سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش ها، ویراست سوم
نویسنده:
کریم زارع
قیمت:
700,000 ریال
راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد، چاپ دوم
نویسنده:
پیتر باکسال، جان پرسال و پاتریک رایت
مترجم:
غلامعلی طبرسا، سعید صادقیان قراقیه، صابر شکری
قیمت:
900,000 ریال
نویسنده:
هادی ویسی، علیرضا شاه محمدی و صلاح مفاخری
قیمت:
200,000 ریال

صفحه‌ها