توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

آشکارسازی و پردازش سیگنال

  • ارسال شده توسط آرزو فراهانی
  • دوشنبه, 1396/08/29 - 09:29
180,000 ریال

مدل‌سازی سیستم‌های پویای اقتصادی

  • ارسال شده توسط آرزو فراهانی
  • یکشنبه, 1396/08/07 - 08:34
280,000 ریال

قدرت و حکمروایی شهری

  • ارسال شده توسط آرزو فراهانی
  • سه شنبه, 1396/07/11 - 12:38
240,000 ریال

صفحه‌ها